Privātuma politika

Kādēļ Jūs vācat manus datus?

Mēs izmantojam datus, lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus, uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, sūtītu paziņojumus, piedāvājumus un reklāmas, lai aizsargātu mūsu un trešo personu tiesības un intereses, un ievērotu tiesību aktus.

Kā Jūs vācat manus datus?

Kad sniedzat tos mums tieši, izmantojat mūsu produktus vai tīmekļa vietni, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, un mēs varam savākt datus no trešajām personām.

Kādu informāciju Jūs ievācat par mani?

Mēs varam ievākt tādu informāciju kā Jūsu vārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, adrese, e-pasts, tālrunis, nodarbinātības dati, IP adrese, ierīces ID, atrašanās vieta, finanšu un maksājumu informācija, ieskaitot datus par Jūsu saistībām.

Vai Jūs nododat manus datus tālāk?

Mēs varam nodot Jūsu datus tālāk, lai sniegtu Jums pakalpojumus, izstrādātu jaunus pakalpojumus, veiktu kredītspējas un riska novērtējumu, parādu piedziņas vajadzībām, ja mēs pārdodam visu vai daļu no mūsu uzņēmuma, kā arī lai ievērotu tiesību aktus.

Kādas man ir tiesības attiecībā uz maniem datiem?

Jūs varat prasīt, kādus datus mēs uzturam par Jums, labot Jūsu personas datus, dzēst Jūsu personas datus, kas vairs nav vajadzīgi apstrādei, varat pieprasīt savu personas datu kopiju gan sev, gan trešajai personai digitālā veidā, un dažos gadījumos iebilst pret personas datu apstrādi. Jūs varat izvēlēties atteikties no mārketinga ziņu saņemšanas un noteiktu datu vākšanas un izmantošanas.

Vai Jūs pieņemat automatizētu lēmumu par mani?

Mēs veicam automatizētu lēmumu pieņemšanu, piemēram, tādēļ, ka:

 • Tā nodrošina lielāku lēmuma pieņemšanas procesa konsekvenci vai godīgumu (piemēram,palīdz samazināt cilvēcisko kļūdu vai diskriminācijas iespēju);
 • samazina klientu neatbilstības aizdevumu prasībām risku;
 • ļauj lēmumus izdarīt daudz īsākā laikā, nekā procesā, ko veiktu cilvēks, un uzlabo procesu.Kādas ir izvērtēšanas sekas?Mēs veicam automātisku kredītspējas un riska novērtējumu, lai izlemtu, vai izsniegt aizdevumu un noteiktu maksimālo aizdevuma summu.

Mūsu privātuma politika

Mēs, SIA “VIVUS”, respektējam Jūsu privātumu un esam apņēmušies saglabāt Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. Mūsu privātuma politika sniedz Jums skaidru izskaidrojumu par Jūsu personas datu vai jebkuru citu datu, ko mēs varētu vākt par Jums, izmantošanu.

Jūs varat būt pārliecināti, ka mēs aizsargājam mūsu savākto informāciju.

Šī privātuma politika tiek ik pa laikam aktualizēta, tāpēc to vajadzētu reizēm pārskatīt. Pēdējo reizi mēs veicām izmaiņas mūsu privātuma politikā 2018. gada 22. maijā. Detalizētu informāciju atradīsiet mūsu arhīvā.

1. KĀDĒĻ JŪS VĀCAT MANUS DATUS?

Mēs izmantojam datus, ko esam savākuši par Jums, lai sniegtu Jums pakalpojumus, uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, nodrošinātu atbalstu un sūtītu paziņojumus, piedāvājumus un reklāmas, lai aizsargātu mūsu un trešo personu tiesības un intereses, un lai ievērotu likumu.

Mēs izmantojam informāciju par Jums, lai:

 • apstrādātu Jūsu pieteikumu un sniegtu Jums pakalpojumus;
 • pārbaudītu Jūsu identitāti (tas var ietvert arī sejas, balss atpazīšanas, pirkstu nospiedumu vaicitu biometrijas tehnoloģiju, kā arī tiešsaistes identifikācijas sistēmu izmantošanu);
 • vēlāk veiktu kredīta pārbaudes un izvērtētu Jūsu spēju atmaksāt aizdevumu, un piedāvātuJums atbilstošus pakalpojumus pirms līgumsaistību nodibināšanas;
 • identificētu un novērstu jebkādu krāpšanu, naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu untamlīdzīgas noziedzīgas darbības;
 • izpildītu mūsu juridiskos pienākumus, kas izriet, piemēram, no patēriņa kredītu likuma,noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma,grāmatvedību reglamentējošiem likumiem;
 • sazinātos ar Jums, tostarp informējot Jūs par jebkādām izmaiņām attiecībā uz mums, mūsupakalpojumiem vai mūsu līgumattiecībām;
 • piedzītu jebkādus līdzekļus, kas pienākas mums;
 • nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti;
 • pārvaldītu un uzlabotu mūsu mājas lapas, uzturētu tās drošībā un nodrošinātu, ka saturs tiekJums Jūsu ierīcē parādīts visefektīvākajā veidā;
 • izstrādātu un piedāvātu jaunus pakalpojumus;
 • statistikas un tirgus izpētes nolūkā, lai izmērītu vai saprastu reklāmas efektivitāti, kurasdodam Jums un citiem, un sniegtu Jums atbilstošu reklāmu;
 • reklamētu (tīmekļa vietnēs un mobilajos pakalpojumos, pa pastu, e-pastu, tālruni vai SMS)mūsu uzņēmuma, mūsu grupas uzņēmuma un attiecīgu trešo personu produktus unpakalpojumus, tostarp pielāgojot mūsu piedāvājumus Jūsu personīgajai izvēlei;
 • pārbaudītu, atjaunotu un ieviestu jaunas tehnoloģijas attiecībā uz identifikāciju, riska un kredītspējas novērtēšanu, krāpšanas novēršanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu unterorisma finansēšanas apkarošanu; un
 • izmantotu jebkādā citā likumīgā veidā, kas atbilst mūsu attiecībām ar Jums.

 

2. KĀ JŪS VĀCAT MANUS DATUS?

Mēs vācam informāciju trīs veidos:

 1. kad Jūs sniedzat mums informāciju, piemēram, klātienē, aizpildot mūsu pieteikumus (taiskaitā pie mūsu partneriem un aģentiem), mūsu interneta vietnēs, izmantojot sociālos tīklus,pastu, e-pastu, tālruni, “tiešsaistes sarunu” vai jebkurus citus mēdijus vai pakalpojumus,
 2. automātiski, kad Jūs izmantojat mūsu interneta vietni vai produktus, un
 3. kad to mums sniedz trešās personas, piemēram, kredītu reģistri vai partneri.

Liela daļa mūsu automātiskās informācijas savākšanas notiek, izmantojot tādas lietas kā sīkdatnes, izsekošana, bākas un tamlīdzīgas tehnoloģijas. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apskatiet mūsu sīkdatņu un izsekošanas politiku.

3. KĀDU INFORMĀCIJU JŪS IEVĀCAT PAR MANI?

Informācija, kuru Jūs sniedzat mums

Mēs varam apkopot visu informāciju, ko Jūs sniedzat mums:

 • Reģistrējoties mūsu interneta vietnē, izmantojot mūsu interneta vietni vai mobilo lietotni,aizpildot jebkādas veidlapas vai piesakoties uz aizdevumu vai jebkuru citu produktu vai pakalpojumu mūsu interneta vietnē, sniedzot mūsu personālam vai pie mūsu partneriem, vai jebkādā citā mūsu nodrošinātā veidā.
 • Kad Jūs ziņojat par problēmu vai sazināties ar mums saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem.
 • Kad piedalāties diskusiju forumos, sniedzat komentārus par mūsu blogu vai izmantojat citas sociālo tīklu funkcijas mūsu interneta vietnē, reklāmās vai aptaujās, citās darbībās, kas tiek veiktas, izmantojot mūsu interneta vietni vai sociālos tīklus.
 • Kad jebkādā veidā piedalāties konkursā, reklāmā vai aptaujā, tai skaitā pie mūsu partneriem un sociālajos tīklos.
 • Ja kāda cita iemesla dēļ sazināties ar mums ar iepriekš minētajām metodēm.Informācija, ko Jūs sniedzat mums, var būt: Jūsu vārds (uzvārds, vārds), personas kods, adrese, e- pasta adrese un tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzimums, ģimenes stāvoklis, nepilngadīgo bērnu skaits, nodarbinātības statuss, darba devēja nosaukums, darba tālruņa numurs, ikmēneša ienākumi un izdevumi, finanšu un kredītkaršu informācija, bankas konta numurs, darījumi bankas kontā, personas apraksts, balss ieraksts (ienākošie un izejošie zvani), Jūsu fotogrāfija vai attēls, Jūsu personu apliecinošā dokumenta attēls, paraksts un jebkura cita informācija, ko izvēlaties sniegt mums.Mēs ierakstīsim un saglabāsim, un varam izmantot informāciju, kuru Jūs mums sniedzat iepriekš uzskaitītajos veidos. Tāpat mēs varam arī ierakstīt mūsu sarunas pa tālruni.

  Informācija, ko vācam par Jums automātiski

  Attiecībā uz katru Jūsu interneta vietnes apmeklējumu vai mūsu mobilo lietotņu izmantošanu mēs varam automātiski apkopot šādu informāciju:

• Tehniskā informācija, ieskaitot ierīces tipu, interneta protokola (IP) adresi un interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), kas tiek izmantoti, lai Jūsu ierīci savienotu ar internetu, Jūsu reģistrēšanās informāciju, pārlūkprogrammas veidu un versiju, laika zonas iestatījumu, pārlūkprogrammas spraudņa tipus un versijas, operētājsistēmu un platformu, ekrāna izšķirtspēju, atrašanās vietu, fontu kodējumu;

• Informācija par Jūsu apmeklējumu, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku); Jūsu apskatītos vai meklētos produktus; atsauces/izejas lapas, mūsu vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai uz mūsu klientu apkalpošanas dienesta numuru.

Lūdzu, apskatiet arī sadaļu “Kā Jūs vācat manus datus?”

Informācija, ko mēs saņemam no trešajām personām

Mēs varam pieprasīt informāciju par Jums no trešajām personām, piemēram, kredīta birojiem. Mēs to darām saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem un, ja nepieciešams, mēs saņemsim Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Mēs varam saņemt informāciju par Jums:

• jebkura Jūsu iesniegta pieteikuma aizdevumam vai līdzīgam produktam apstrādes gaitā mēs varam:

o meklēt informāciju par Jums, Jūsu kredītspēju, Jūsu finansiālo stāvokli, pagātnes un pašreizējām saistībām un parādiem, nodarbinātības stāvokli attiecīgajos reģistros (tai skaitā reģistros, kas satur informāciju par ienākumiem, kredītvēsturi, parādiem trešajām personām, adresēm, nederīgajiem personu apliecinošajiem dokumentiem, krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, un politiski ietekmējamām personām), iestādēs, finanšu iestādēs un pie citām trešajām personām, un publiski pieejamos avotos;

o saņemt informāciju, ko Jūs esat sniedzis kredītu starpniekiem un mūsu biznesa partneriem, piesakoties viņu pakalpojumiem;

o saņemt informāciju no bankām, finanšu un maksājumu iestādēm attiecībā uz Jūsu maksājumiem mums.

 • no citiem 4finance grupas uzņēmumiem un biznesa partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies konkursos, akcijās vai aptaujās, kurās Jūs piedalāties;
 • no darījumu partneriem tehniskajos, maksājumu un piegādes pakalpojumos, reklāmas tīkliem, analītiķiem, meklēšanas informācijas sniedzējiem, kad viņi mums sniedz pakalpojumus;
 • jebkurā citā gadījumā, kad Jūs esat piekritis datu izpaušanai mums.Cik ilgi Jūs glabājat manus datus?Mēs varam saglabāt Jūsu personas datus kādu laiku pēc tam, kad Jūs pārtraucat būt par klientu, lai nodrošinātu mūsu tiesiskās intereses domstarpību ar klientu gadījumā vai kā to prasa likums. Tomēr parasti mēs neglabājam Jūsu personas datus ilgāk kā pamatoti nepieciešams, ņemot vērā nolūku, kādā dati tika vākti, parasti lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret Jums, realizētu mūsu likumīgās intereses, vai kā prasa likumā noteiktie saglabāšanas termiņi.

 

4. VAI JŪS NODODAT MANUS DATUS TĀLĀK?

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus citiem 4finance grupas uzņēmumiem iekšējiem administrēšanas mērķiem.

Mēs varam nodot Jūsu informāciju citiem 4finance grupas uzņēmumiem un atsevišķām trešajām personām, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret Jums, un citiem šajā politikā aprakstītajiem mērķiem:

 • tiem, kuri mūsu vietā sniedz pakalpojumus Jūsu identificēšanai un autentificēšanai;
 • tiem, kas palīdz mūsu komercdarbībā, piemēram, mājas lapas hostingā un izstrādē, riska novērtējumos un krāpšanas atklāšanā, parādu piedziņā un klientu apkalpošanā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas nolūkā,nodrošina analīzes par mūsu pakalpojumu izmantošanu, palīdz mārketinga aktivitātēs;
 • lai piedāvātu un sniegtu pakalpojumus un izstrādātu jaunus;
 • jebkurā brīdī, kad likums to prasa, mēs varam atklāt informāciju par mūsu pakalpojumuizmantošanu no Jūsu puses un Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnēs, piemēram, lai ievērotu likumu un juridiskos procesus, ja mēs labticīgi uzskatām, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību, novērstu un izmeklētu krāpšanu vai atbildētu uz valdības pieprasījumu;
 • lai identificētu, izmeklētu un novērstu krāpšanu un palīdzētu aizsardzībā pret krāpšanu, lai mazinātu kredītrisku;
 • lai identificētu, izmeklētu un novērstu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas darbības;
 • mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, patēriņa kredītu uzņēmumiem un kredītu birojiem, kā arī aģentūrām, attiecīgajām valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, un citām trešajām personām, lai nodrošinātu pilnu Jūsu maksātspējas izvērtēšanu;
 • apstrādājot un piedzenot tiešo debetu vai citus maksājumus no Jums saskaņā ar aizdevuma līgumu, mēs varam arī dalīties ar Jūsu personas datiem ar trešajiem maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem;
 • Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā mēs varam pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kredītu informācijas birojiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.
 • mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar analītiķiem un meklētājprogrammu apkalpotājiem, kas palīdz mums interneta vietnes optimizācijā un uzlabošanā.
 • Jūsu informācija var tikt nodota pilnīgas vai daļējas mūsu biznesu pārdošanas rezultātā vai Jūsu saistību pret mums cedēšanas trešajai personai rezultātā;
 • citiem mērķiem, kas uzskaitīti sadaļā “KĀDĒĻ JŪS VĀCAT MANUS DATUS?”
  Pārsūtot datus, mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai datu saņēmējs ievērotu tādus pašus drošībaspasākumus personas datu glabāšanai un apstrādei, kā to darām mēs.Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, uzglabāti un nodotu trešajām personām tādā veidā un apjomā, kā noteikts šajā Privātuma politikā, starp Jums un mums noslēgtajā(os) līgumā(os) un piekrišanās, kādas Jūs laiku pa laikam dodat mums.

  Datu, kurus mēs savācam par Jums, apstrāde (tai skaitā uzglabāšanai) var tikt veikta ārpus jūsu dzīvesvietas valsts vai Eiropas Ekonomiskās Zonas, piemēram, ASV. Mūsu nododamā informācija var tikt izpausta mūsu pakalpojumu sniedzējiem. Tas var attiekties uz tādiem procesiem kā maksājumu apstrāde, datu analīze (ieskaitot krāpšanas, risku un kredītu pārbaudes), datu par mūsu tīmekļa vietņu un pakalpojumu izmantošanu apkopošana, reklāmas mērķiem (ieskaitot reklāmas atkarībā no klienta rīcības), vai atbalsta piedāvāšanā Jūsu pakalpojuma vai produkta vajadzībām.

  Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem tiesību aktiem. Piemēram, mēs izmantojam Eiropas Komisijas standarta klauzulu līgumu, ES un ASV Privātuma aizsardzības programmu un attiecīgo datu aizsardzības iestāžu atļauju, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati ir drošībā.

 

5. KĀDAS MAN IR TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ MANIEM DATIEM?

Jums ir šādas tiesības:

 • Pieprasīt pieeju saviem personas datiem;
 • Saņemt Jūsu personīgo informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā(datu pārnesamība);
 • Pieprasīt personas datu dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam);
 • Iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi un ierobežot personas datu apstrādi.

o Jo īpaši Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

o Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu. Jūsu atsaukums neietekmēs apstrādes procesa likumību, kas veikts pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas. Jums ir tiesības jebkurā brīdī savā lietotāja profilā mūsu interneta vietnē vai sazinoties ar mums atteikties no (vai anulēt) mūsu e-pasta jaunumu, īsziņu vai līdzīgas reklāmas informācijas saņemšanas. Katra komerciālā e-pasta beigās mēs nodrošināsim saiti, kurā atteikties no mūsu piedāvājumu saņemšanas.

 • Pieprasīt datu labošanu vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;
 • Iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. ES datu aizsardzības iestāžu sarakstu un tokontaktinformāciju var atrast šeit, un datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju valstīs ārpus ES, kurās mēs darbojamies, var atrast šeit.Veidi, kā varat izmantot savas tiesības:

  Piekļuve datiem Datu pārnesamība Datu dzēšana

  6. VAI JŪS PIEŅEMAT AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PAR MANI?

  Pilnībā automatizēta lēmumu pieņemšana ir spēja pieņemt lēmumus bez cilvēka iesaistīšanas ar tehnoloģiskiem līdzekļiem. Mēs veicam automatizētu lēmumu pieņemšanu, piemēram, tādēļ, ka:

 • Tā nodrošina lielāku lēmuma pieņemšanas procesa konsekvenci vai godīgumu (piemēram, palīdz samazināt cilvēcisko kļūdu vai diskriminācijas iespēju);
 • samazina klientu neatbilstības aizdevumu prasībām risku;
 • ļauj lēmumus izdarīt daudz īsākā laikā, nekā procesā, ko veiktu cilvēks, un uzlabo procesu.Automatizētus lēmumus var balstīt uz jebkura tipa datiem, piemēram:
 • dati, ko tieši iesniedz ieinteresētās personas (piemēram, anketu atbildes);
 • dati, kas novēroti attiecībā uz personām (piemēram, atrašanās vietas dati, kas iegūti arlietotni);
 • atvasināti vai paredzami dati, piemēram, personas profils, kas ir jau izveidots (piemēram,kredītreitings).Lēmumi, kas nav pilnībā automatizēti, var ietvert cilvēka iesaistīšanos. Piemēram, pirms aizdevuma piešķiršanas, mēs ņemsim vērā aizņēmēja kredītspēju, veicot iespējamu saprātīgu iejaukšanos no mūsu darbinieku puses pirms lēmuma pieņemšanas attiecībā uz personu. Mēs veicam automatizētu lēmumu pieņemšanu, lai izpildītu līgumu, balstoties uz personas pieprasījumu.

7. KĀDAS IR DATU APSTRĀDES SEKAS?

Mēs veicam automātisku kredītspējas un riska novērtējumu, lai izlemtu, vai izsniegt aizdevumu un noteiktu maksimālo aizdevuma summu. Tās rezultātā var netikt izsniegts aizdevums.
Ja Jūs neatmaksājat sev izsniegto aizdevuma summu, mēs varam iesaistīt trešās personas parāda atgūšanā, šim nolūkam daloties ar Jūsu personas datiem.

 

8. KĀDAS IZMAIŅAS JŪS ESAT VEIKUŠI NESEN?

Mēs varam jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku un mēs norādīsim šīs Privātuma politikas pēdējās aktualizēšanas datumu. Ja notikušas ievērojamas izmaiņas, mēs visas šādas izmaiņas izcelsim un mēģināsim, kad iespējams, tieši brīdināt Jūs. Tāpat mēs saglabāsim šīs Privātuma politikas iepriekšējās versijas arhīvā, lai Jūs varētu tās izskatīt.

Kopš iepriekšējās versijas, mēs esam veikuši šādas izmaiņas mūsu Privātuma politikā:

 • Atjaunota informācija par to, kāpēc vācam Jūsu personas datus;
 • Veidi, kā varat izmantot savas tiesības, kas saistītas ar datiem;
 • Papildu informācija par automatizētu lēmumu pieņemšanu.

 

9. KĀ ES VARU SAZINĀTIES AR JUMS?

Lūdzu, sazinieties ar mums sakarā ar jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem, kādi Jums varētu būt par mūsu Privātuma politiku vai to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, uz e-pasta adresi info@vivus.lv vai pa tālruni 67439777. Ja uz Jūsu jautājumu vai pieprasījumu netiek sniegta atbilde, Jūs varat sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi privacy@4finance.com.

Jūs varat arī sazināties ar mums pa pastu, rakstot uz: Datu aizsardzības speciālistam

SIA “VIVUS” Lielirbes iela 17A-9 Rīga, LV-1046 Latvija

SIA “VIVUS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103780710, adrese: Lielirbes iela 17a – 9, Rīga, LV-1046, Latvija, (turpmāk SIA “VIVUS” un/vai “mēs”) ir šīs interneta vietnes izmantošanas un mūsu produktu un pakalpojumu rezultātā notiekošās personas datu apstrādes pārzinis. Personas datu apstrāde, ko īsteno SIA “VIVUS”, ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, reģistrācijas Nr. 003325.

4finance grupa un mūsu saistītie uzņēmumi apzīmē 4finance Group S.A. (reģistrēta Luksemburgas Lielhercogistē, reģistrācijas Nr. B 195643, adrese: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luksemburga) un uzņēmumus, kas tai tieši vai netieši pieder, vai ko tā kontrolē, tai skaitā, bet ne tikai:

 1. SIA “VIVUS”, Lielirbes iela 17A-9, Rīga, LV-1046, Latvija
 2. SIA “4finance Media”, Lielirbes iela 17A – 10, Rīga, LV-1046, Latvija
 3. SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Rīgā, LV-1046, Latvija un tās filiāles, kas atrodasEiropas Savienības teritorijā
 4. 4f Sales, Inc. 18851 ZA 29 Avenue, Suite 410, Maiami, FL 33180, ASV
 5. Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallina, Igaunija, un uzņēmumus, kas tai tieši vainetieši pieder, vai ko tā kontrolē
 6. TBIF Financial Services B.V., Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdama, Nīderlande,uzņēmumus, kas tai tieši vai netieši pieder, vai ko tā kontrolē
 7. SIA “ONDO”, Lielirbes iela 17A-10, Rīga, LV-1046, Latvija

h. AS “4finance”, Lielirbes iela 17A – 8, Rīga, LV-1046, Latvija
Lai iegūtu papildu informāciju par 4finance grupu un tās uzņēmumiem, lūdzu, apmeklējiet

Home

10. VAI IR VĒL KAS, KAS MAN BŪTU JĀZINA?

Mūsu interneta vietnes un produkti var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir viņu pašu Privātuma politika. Ja apmeklēsit šīs vietnes, Jūs esat pakļauts šīm politikām.